Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »
  • Delen:

Make a Move

Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau.

Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De training Make a Move helpt u het programma uit te voeren en seksualiteit met jongens bespreekbaar te maken.

Make a Move heeft een positieve insteek: het realiseren van plezierige relaties en seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Het programma is ontwikkeld voor de jongens in de jeugdzorg maar is ook goed te gebruiken in andere settings zoals onderwijs of jongerenwerk.

Werkwijze

Met behulp van kennisoverdracht, reflectie, het zelf uitvoeren van programmaonderdelen en het krijgen van gerichte feedback raken de deelnemers bekend met het programma en leren Make a Move met verschillende werkvormen en opdrachten uit te voeren. Deelnemers krijgen actuele informatie over de seksuele ontwikkeling, het seksuele gedrag en seksuele risico's van jongens. Zij raken bekend met de counselende stijl van begeleiden en wat dat van hen vraagt. Deelnemers ontvangen de handleiding Make a Move met een uitgebreide programmabeschrijving en een usb-stick met alle benodigde materialen.

Rendement

Na het volgen van de training kunt u het programma Make a Move in jongensgroepen uitvoeren:

  • U onderschrijft de doelstellingen, inhoud en werkwijze van het programma.
  • U heeft inzicht in het seksuele gedrag en seksuele risico’s van jongens.
  • U heeft inzicht in uw eigen waarden, normen en opvattingen over seksualiteit en hoe deze de begeleiding kunnen beïnvloeden.
  • U kunt het onderwerp seksualiteit en seksueel gedrag met jongens op positieve wijze bespreekbaar maken.
  • U kunt de verschillende opdrachten in de jongensgroep introduceren en begeleiden.
  • U kunt aansluiten bij de vragen en belevingswereld van jongens en hen stimuleren om eigen ideeën en ervaringen in te brengen.
  • U kunt de benodigde randvoorwaarden realiseren.

Tweedaagse en eendaagse training

Regulier is Make a Move een tweedaagse training. Professionals die al een certificaat hebben van Girls’ Talk kunnen een eendaagse training volgen.

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar office@rutgers.nl (bij voldoende belangstelling wordt dan een eendaagse training georganiseerd). Let op de kosten voor deze eendaagse training bedragen:  €225,- (inclusief materiaal). 

Locatie en data van de tweedaagse training

De trainingen worden gegeven bij Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696 te Utrecht. De reguliere training is een tweedaagse training:

11 en 18 september 2017

Een trainingsdag begint om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

Kosten

De kosten voor de training bedragen € 350,-. De kosten voor het deelnemersmateriaal (handleiding Make a Move en bijbehorend materiaal) bedragen € 45,--.  In totaal € 395,-.

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 14.

Betaling en annulering

U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging. U kunt kosteloos annuleren tot drie weken voor aanvang van de cursus. Na deze datum bent u 30% van de cursuskosten verschuldigd.

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanvraag incompany training

prijs € 395,00
Terug naar overzicht

Inschrijven

Data*:
Naam deelnemer*:
Functie*:
Leeftijd*:
Werkzaam bij*:
Straat*:
Huisnummer*:
Postcode*:
Plaats*:
Sector*:
Hoe wist u van deze training?:
 
  • Copyright Rutgers
  • RSS