Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Wijzer in de Liefde

prijs € 20,00

prijs € 20,00

Pagina delen


Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers.

Met de handleiding Wijzer in de Liefde kun je voorlichting geven aan nieuwkomers over seksuele gezondheid.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/hiv of vrouwelijke genitale verminking.

De handleiding is vooral gericht op het geven van voorlichting aan jongeren en jongvolwassen nieuwkomers tot 30 jaar. Met enige aanpassing kan het materiaal ook gebruikt worden voor een oudere groep. 

Thema´s

Er zijn zeven relevante hoofdthema’s opgenomen in de handleiding met een mogelijkheid tot verdieping:

1) seksuele ontwikkeling, 2) vriendschap en relaties, 3) geboorteregeling, 4) soa, 5) (seksuele) weerbaarheid, 6) seksuele en genderdiversiteit en 7) meisjes- en jongensbesnijdenis.

Voor wie?

Voor gezondheidsbevorderaars, voorlichters en sleutelpersonen die werken met nieuwkomers als asielzoekers en statushouders.

Doel

Wijzer in de Liefde is bedoeld als hulpmiddel bij het bespreekbaar maken van seksualiteit in de voorlichting aan nieuwkomers over gezondheid en gezondheidszorg. Het is niet noodzakelijk om de hele handleiding te gebruiken; je kunt eruit gebruiken wat voor jou nuttig is. Tevens geeft de handleiding informatie, handvatten en tips om goed beslagen ten ijs te komen. 

Cultuursensitief

Seksualiteit is in de culturen van veel nieuwkomersgroepen een taboe-onderwerp. De handleiding geeft tips om onderwerpen bespreekbaar te maken en cultuursensitief met de thema´s om te gaan. In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. 

Achtergrond

Wijzer in de Liefde bestaat al langer, maar in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers de handleiding in 2018 vernieuwd. Dit is gebeurd in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van ervaren professionals in publieke gezondheid. In 2019 zijn nog enkele niet-werkende links aangepast. 


Deze handleiding is hieronder ook gratis te downloaden (PDF met aanklikbare inhoudsopgave).

Gerelateerd

lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Bekijk alles