Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Richtlijn seksuele en relationele vorming

prijs € 9,00

prijs € 9,00

Pagina delen

Jaar van uitgave
2016

Deze brochure biedt een kader voor seksuele vorming van kinderen van 0-18 jaar.

De richtlijn seksuele en relationele vorming is opgetekend door de Europese afdeling van de WHO in samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung (BZgA) en experts in Europa. De richtlijn is vertaald naar de Nederlandse situatie en biedt houvast bij de inrichting van seksuele vorming in een doorlopende leerlijn.

De richtlijn gaat uit van een ontwikkelingsgerichte en positieve benadering van relaties en seksualiteit. Naast een toelichting op begrippen zoals seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten, beschrijft de richtlijn de visie op seksuele en relationele vorming, de doelen en principes. Hiermee geeft zij richting aan de seksuele vorming van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

In de richtlijn wordt beschreven welke thema’s in welke ontwikkelingsfase relevant zijn voor seksuele vorming en wat kinderen in elke fase zouden moeten weten, vinden en kunnen op gebied van relaties en seksualiteit. Zie hiervoor de matrix in een doorlopende leerlijn. Ook staat beschreven hoe de seksuele en relationele vorming in Nederland momenteel vorm krijgt.

Gerelateerde downloads

Gerelateerde websites

Gerelateerd

lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Bekijk alles