Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

SeCZ Talk

prijs € 39,50

prijs € 39,50

Pagina delen


Praten over relaties, intimiteit & seks

Een bordspel om docenten een handvat te bieden om jongeren tussen 12 en 25 jaar met een chronische aandoening of beperking met elkaar te laten praten over hoe zij in hun specifieke situatie kunnen omgaan met seksualiteit, intimiteit en relaties.

Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met een chronische aandoening of beperking komen er vaak later aan toe dan hun leeftijdgenoten. Dit bordspel is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen over deze onderwerpen.

Omvat

  • 66 speelkaarten met 264 items in de vorm van een stelling, open vraag of rollenspel
  • een docentenhandleiding

Beschrijving inhoud

Het spel bevat vragen en opdrachten rondom de thema’s seksualiteit, relaties, je lichaam en de toekomst en kan worden gespeeld in groepen jongeren met diverse chronische ziektes of beperkingen. In de opdrachten gaat het om kennisoverdracht, meningsvorming en het aanleren van (communicatieve) vaardigheden betreffende relaties, intimiteit en seksualiteit. Een spelbegeleider begeleidt de discussie.
Het spel kan worden gespeeld op het voortgezet speciaal onderwijs van cluster 3 scholen (zoals mytylscholen met een vso afdeling), in revalidatiecentra, bij activiteiten van patiëntenorganisaties, op poliklinieken waar adolescenten/jongvolwassenen voor een consult komen. Het spelen van het spel duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal speelkaarten dat de spelleider inzet.

Jaar van uitgave

2013

Beoordeling erkenningstraject

Het spel is beoordeeld als ‘goed onderbouwd'.

Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

prijs € 39,50

Gerelateerd

lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Bekijk alles