Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Over seks gesproken

Gratis

Gratis

Pagina delen

Jaar van uitgave
2012

Handleiding seksuele en relationele vorming voor lerarenopleidingen

Deze handleiding is bedoeld voor docenten van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn om studenten op te leiden tot leraren op het gebied van seksuele vorming.

Leraren in het voortgezet onderwijs voelen zich niet altijd goed toegerust om seksuele vorming te geven. Inbedding van het thema in de lerarenopleidingen vergroot de kans dat aankomende leraren het thema later in hun lessen opnemen en goed zijn voorbereid.

Omvat

Beschrijving inhoud

‘Over seks gesproken’ biedt handvatten om seksuele en relationele vorming aan de orde te stellen in de lerarenopleidingen. In de handleiding worden verschillende competenties met meetbare indicatoren genoemd, met daaraan gekoppeld lessuggesties.

De competenties en lessuggesties concentreren zich rond de volgende thema’s: belang van seksuele vorming en de eigen rol als leraar daarin,  aansluiting bij de ontwikkeling en het niveau van leerlingen, seksuele gezondheid van jongeren, creëren van een veilige sfeer en vertrouwde lesomgeving, preventie van zwangerschap, soa en seksuele grensoverschrijding, signaleren van seksuele problematiek, omgaan met diversiteit in seksuele normen en waarden en met diversiteit in seksuele oriëntatie, omgaan met lastige situaties in de klas, kennis en gebruik van bestaande methodieken seksuele vorming voor het onderwijs.

Gerelateerde downloads

Deze handleiding is hieronder gratis te downloaden. In de loop van 2019 wordt gestart met de doorontwikkeling van het bestaande materiaal voor lerarenopleidingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar info@seksuelevorming.nl. 

 

Gerelateerd

lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Bekijk alles