Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Kriebels op school - versie speciaal onderwijs

Gratis

Gratis

Pagina delen

Jaar van uitgave
2016

Draaiboek voor een ouderavond relationele en seksuele vorming in het speciaal onderwijs.

Dit draaiboek is geschikt voor leraren, opvoedondersteuners en GGD-medewerkers werkzaam in of voor het speciaal onderwijs. De informatie in het draaiboek biedt ondersteuning bij de organisatie en invulling van een ouderbijeenkomst over relationele en seksuele vorming in het speciaal onderwijs.

Ouders en verzorgers zijn een belangrijke partner voor scholen als het gaat om seksuele vorming en opvoeding. Vooral voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De meeste ouders hebben zelf ook vragen over de seksuele opvoeding van hun kinderen en maken zich zorgen over kwetsbaarheid, impulsiviteit en (mogelijke) seksuele grensoverschrijding. Door ouders (vroeg) te betrekken en te informeren over seksuele vorming op school, voorkomt u miscommunicatie.
In dit draaiboek vindt u praktische handvatten om ouders te betrekken bij het geven van seksuele vorming in het speciaal onderwijs. Ook vindt u hier uitgebreide achtergrondinformatie over de seksuele ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit draaiboek is bedoeld voor onderwijsprofessionals (leraren, zorgcoördinatoren, IB’ers) en opvoedondersteuners (pedagogen, psychologen, GGD-medewerkers).

Omvat een handleiding voor professionals bestaande uit vier delen:

  • Deel I: organisatie van een ouderavond
  • Deel II: voorbeeldprogramma’s
  • Deel III: achtergrondinformatie
  • Deel IV: verschillende werkvormen

Gerelateerde websites:

Gerelateerd

Gerelateerd

lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Bekijk alles
...

Seksuele opvoeding van kinderen met een beperking 0-18 jaar

Prijs € 1,00
Lees meer