Deze webshop maakt gebruik van cookies
Meer informatie »

Steun ons werk

Samen met onze partners in Nederland en wereldwijd werken wij hard aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Daar hebben we de hulp van anderen hard bij nodig. Ook van u. Want seksualiteit en relaties maken immers onderdeel uit van ieders leven.

U kunt ons werk op allerlei manieren steunen:

 • Doneer met een belastingvoordeel
  Bent u van plan om regelmatig te geven aan Rutgers of doet u dit misschien al? Dan is geven via een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst misschien iets voor u. In beide gevallen krijgt u een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Afhankelijk van uw inkomen kan dit voordeel oplopen tot 52%. U kunt dit zelf regelen of onze hulp inschakelen via een volmacht.
   
 • Doneer via een eenmalige gift (machtiging)
  U kunt een donatie doen aan ons werk. Vanaf 10 euro helpt u al met het uitvoeren van verschillende projecten en programma’s.
   
 • Doneer via een regelmatige gift
  Doneert u al regelmatig aan Rutgers of bent u van plan dit te gaan doen? Dan is schenken via een notariële akte misschien iets voor u. Een deel van uw gift krijgt u terug van de Belastingdienst.
   
 • Laat een donatie belastingvrij na via uw testament 
  Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U kunt ervoor kiezen ons werk te blijven steunen. Rutgers is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de organisatie geen belasting hoeft te betalen over legaten en erfstellingen. Zo wordt uw bijdrage via uw testament zo effectief mogelijk besteed. De gehele geldsom die u nalaat, kunnen wij aan ons werk besteden.
   
 • Speel mee met de Nationale Postcode Loterij
  Rutgers ontvangt een jaarlijkse bijdrage van €900.000 van de Nationale Postcode Loterij. Door mee te spelen met de Nationale Postcode Loterij steunt u dus ook ons werk!

Elke bijdrage telt!

Samen werken wij aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Heeft u interesse in een oriënterend gesprek of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 030 2313431 of stuur een mail naar geef@rutgers.nl.